Privacy beleid.

Privacy beleid
De website www.js-houtwerk.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door JS-Houtwerk,
statutair gevestigd te Capelle aan den IJssel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 84158298.
Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

JS-Houtwerk garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt JS-Houtwerk gegevens vast (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer,
uw e-mailadres en indien van toepassing uw btw-nummer of btw-id.).
JS-Houtwerk gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en voor haar overige dienstverlening.
Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij JS-Houtwerk
per e-mail aan info@js-houtwerk.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen?
Ook dan kunt u een e-mail naar info@js-houtwerk.nl sturen. Zodra er geen openstaande vorderingen meer zijn voldoet JS-Houtwerk
binnen 7 werkdagen aan uw verzoek. Mochten er nog openstaande vorderingen zijn dan wordt na het voldaan zijn van deze vorderingen, uw verzoek behandeld.

Privacy beleid andere websites
Op www.js-houtwerk.nl kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites.
Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Heeft u nog vragen over ons privacy beleid?
Stuur dan een e-mail naar info@js-houtwerk.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.
Onze klantenservice is u graag van dienst.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.
Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.

Cookies
Wij maken op onze website geen gebruik van cookies.

Recht op inzage, correctie of verwijdering
U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen via inf@js-houtwerk.nl.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Home